วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา TOT ขอเชิญชวนชาวจักรยาน ร่วมแสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพรในหลวง และพระราชินี ที่ รพ.ศิริราช โดยสวมเสื้อจักรยานที่มีตราสัญลักษณ์พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ตามรูป ซึ่ง TOT ได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ มีจำนวนจำกัดเพียง 480 ตัว และจำหน่าย เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ราคาเสื้อจักรยาน( มีเฉพาะแขนยาว) ตัวละ 840 (แปดร้อยสี่สิบ) บาท มีขนาดให้เลือกคือ XS, S, M, L, XL, 2XL และ 3XL ขนาดรอบอก 34, 36, 38, 40, 42, 45 และ 48 นิ้ว ตามลำดับ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำเสื้อ กำหนดการรับ-ส่งเสื้อจักรยานตั้งแต่วันที่ 20 ..จนถึงวันที่ 1 ..นี้ ชาวจักรยานท่านใด

ประสงค์ซื้อเสื้อจักรยาน ขอให้จองพร้อมโอนเงิน และแจ้งในกระทู้นี้ ตามรายการดังนี้ 

1.ชื่อ นามสกุล 
2.หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
3. ขนาดเสื้อ และจำนวนเสื้อ 
4.จำนวนเงินที่โอน + เศษสตางค์ ตย.เช่น 840.19 บาท (เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
5.ธนาคารที่โอนเงินเข้ามา (ตามข้างล่างนี้
6.วันเวลาที่โอนเงิน
7. วิธีการรับ-ส่ง เสื้อ เช่น มารับเอง หรือจัดส่งให้ (คิดค่าส่งเพิ่มตัวละ 20 บาท) ตามที่อยู่ ที่แจ้งไว้
8. เพื่อเป็นการยืนยันทางหนึ่ง กรุณาถ่ายสลิปการโอนเงิน โพสต์ให้ทราบในกระทู้นี้ 
9. หากไม่สะดวกต่อการโพสต์ลงในกระทู้นี้ ตามข้างต้น จะ PM หรือส่งอีเมลมาที่ songsakt@tot.co.th หรือโทรศัพท์แจ้งที่ 0 2505 4739, 0 25749046 

ธนาคารที่โอนเงินเข้ามาได้ มีดังต่อไปนี้ 

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ 13 ชื่อบัญชี นายทรงศักดิ์ แต่สุวรรณ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 097-201966-4
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาทีโอที แจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี นายทรงศักดิ์ แต่สุวรรณ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 066-1-15110-7
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาทีโอที แจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี นายทรงศักดิ์ แต่สุวรรณ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 006-7-02790-4

ปิดรับการจองเสื้อในวันที่ 19 ..นี้ หรือเต็มจำนวนเสื้อ แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน
หมายเหตุ จะมารับเสื้อจักรยานในวันเสาร์ที่ 1 .. 55 ในงาน TOT Bicycle Swap ครั้งที่ 15 ที่ ทีโอที สนญ.แจ้งวัฒนะ จะได้เลือกชมเลือกซื้อจักรยานและอุปกรณ์ได้ด้วยครับ

แบบเสื้อ
รายละเอียดของกิจกรรมจักรยาน 
ทีโอที เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา มหาราชา

. ชื่อกิจกรรม จักรยาน ทีโอที เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา มหาราชา

. วัตถุประสงค์
.. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ รอบ ๘๔ พรรษา
.. เพื่อประชาสัมพันธ์ TOT ผ่านสื่อมวลชนที่เป็นนักจักรยาน
.. เพื่อสนับสนุนการใช้จักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

. เส้นทางจักรยาน 
ขาไป : สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะถนนกำแพงเพชร - ถนนกำแพงเพชร - ถนนพระราม ถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินนอก (จุดพัก ๑๐ นาที) – ถนนวิสุทธิกษัตรย์ - สะพานพระราม - ถนนอรุณอัมรินทร์รพ.ศิริราช
ขากลับ : เส้นทางเดียวกับขาไป หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

. กำหนดการจัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
๐๖.๓๐ .ลงทะเบียนที่ห้องโถง อาคาร สำนักงานใหญ่ ทีโอที .แจ้งวัฒนะ รับประทานอาหารเช้า น้ำดื่ม กาแฟโอวัลติน 
๐๗.๓๐ . ปล่อยตัวนักจักรยาน หน้าอาคาร  
๐๙.๓๐ . ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ลงนามถวายพระพร
๑๐.๐๐ . เดินทางออกจากโรงพยาบาลศิริราช 
๑๒.๐๐ . โดยประมาณ ถึงสำนักงานใหญ่ ทีโอที แจ้งวัฒนะ รับประทานอาหารเที่ยง และรับของที่ระลึก

. สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย :
มีบริการน้ำดื่ม และเครื่องดื่มเกลือแร่ระหว่างทาง 
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวนจักรยาน
มีรถสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ 
มีอาสาสมัครควบคุมขบวนจักรยาน

หมายเหตุ
. ความเร็วรถจักรยานอยู่ที่ ๑๕- ๑๘ กม./ ชม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชม.
. เพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้เฉพาะนักจักรยานที่ใส่เสื้อจักรยาน ทีโอที ที่จำหน่ายในครั้งนี้เท่านั้น
.เส้นทางจักรยาน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากมีพิธ๊ซ้อมสวนสนามวันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555


โครงการเสวนา 
“ TOT RVC & TOT USO เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ”
วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2555

อ่านรายละเอียด > คลิ๊ก < ที่หัวข้อ :

อ่านรายละเอียด > คลิ๊ก < ที่หัวข้อ :
          TOTrvc2@tot.co.th
          ภายในวันที่ 20 กันยายน 2555

  ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รหัสพนักงาน ส่วนงาน ผู้บังคับบัญชา
  1 นายนพณัฐต์       หุตะเจริญ              -        -
  สายงาน ก.
  2 นางนิภา            พรหมบุตร 13413389 อนก. ผส.อนก.
  3 นายวุฒิไกร         โหวดมงคล 13826980 อนก. ผส.อนก.
  4 นายยศไชย         ไชยสุทธิเมธีกุล 14002555 ฬกก. ผจก.กก.
  สายงาน ค.
  5 นายชัยวุฒิ          ภู่ตระกูล 12700779 กทค. ผจก.ทค.
  6 นายประหยัด       ศิริอนันต์ 12807066 คทค. ผจก.ทค.
  7 น.ส.พรทิพย์        เพี้ยวสำอาง 13102859 กพค. ผจก.พค.
  8 นายวีระ            เอื้ออนันต์ตระกูล 12707266 คพค. ผจก.พค.
  9 นายประมวล       สมสุด 12402210 ชพค. ผจก.พค.
  10 นายสมชัย          อุปดี 13600425 ชพค. ผจก.พค.
  สายงาน ง.
  11 นางวนิดา           อากาศวิภาต 11700057 งคง. ผจก.คง
  12 นางฐายิกา          ธาราชีพ 11900924 งคง. ผจก.คง
  สำนัก ง.(ธ.1)
  13 นางผกาพันธุ์       เต็งอินทร์ 13906283 บบง.(ธ.1) ผจก.บง.(ธ.1)
  14 นายจักรพรรดิ     จรัสวิโรจน์ 13604536 ปวท.(ธ.1) ผจก.วท.(ธ.1)
  15 นายธีระศักดิ์       ศรีคชา 13804821 บวท.(ธ.1) ผจก.วท.(ธ.1)
  16 นายอำนาจ        ศรอินทร์ 14600111 บวท.(ธ.1) ผจก.วท.(ธ.1)
  17 นายสารยุทธ      สายสาระ 13604245 บวท.(ธ.1) ผจก.วท.(ธ.1)
  สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร (ลจ.)
  18 นางดวงพร         อัคนิทัติ 13100285 ปลจ. ผจก.ลจ.
  สายงาน ต.
  19 นางวรภา           องอาจ 13518610 สบต.3 ผจก.บต.
  สายงาน ท.
  20 นายสุวัติ           สุยอย 12603292 ทยท.1.2 ผจก.ยท.1
  สายงาน น.
  21 นางชณัฐ           ไวตี 12804779 บหน. ผส.บหน.
  22 นางประไพพรรณ   ไกรงามสม 12503997 บหน. ผส.บหน.
  23 นางสุพรรณิกา      รื่นรส 13406714 บหน. ผส.บหน.
  ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1 ( น.1)
  24 นางชนม์คณัศ     ธนัตถ์อนนตชัย 13812335 บบน.1.2.3 ผจก.บน.1.2
  ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 4 ( น.4)
  25 นายจิราวัสส์      แต้วัฒนา 11800403 บบน.4.1.2 ผจก.บน.4.1
  26 นายพศวีร์          บุญทรง 12804159 บบน.4.1.2 ผจก.บน.4.1
  27 นางณฐมน          กันสิทธิ์ 13812361 รกน.4 ผส.รกน.4
  28 น.ส.ศรัญญานีย์     เหมือนเอี่ยม            - กมน.4 ผส.กมน.4
  สำนัก บ.
  29 นายจัครพลษ์       อัครศรีวรกุล 13409823 บรบ.4 ผจก.รบ.
  30 นางรวีวัลย์          สุขเสมอ 12206822 บรบ.4 ผจก.รบ.
  31 นางรภัทภร         เทียมเงิน 12602620 จกบ. ผส.จกบ.
  32 นางวัลลภา         ทยากรกุล 12207153 อปบ. ผจก.ปบ.
  สำนัก ป.
  33 นายเทพฤทธิ์       พรหมลายนาด 13413226 ทบป. ผจก.บป.
  34 นายวรรณธนะ     บริสุทธิ์ 12604713 อบป. ผจก.บป.
  35 นายพันธ์ศักดิ์       สุเมธจรัส 12701149 พสป. ผจก.สป.
  36 นายปราโมทย์      สุขสุรัส 13714161 สญป. ผจก.ญป.
  37 นางสุธาสินี         กุลินทรพิพัฒน์            -  นญป. ผจก.ญป.
  38 นายอรุณวัชร์       กร่ำธาดา 14800874 นญป. ผจก.ญป.
  สายงาน พ.
  39 นางวันวิสาข์        ทวีศรี 12707886 สบพ. ผจก.บพ.
  ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3 ( ภ.3)
  40 นายเกรียงไกร      พันธุ์ศรีเกตุ 12900064 บบภ.3.1 ผจก.บภ.3.1
  ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 5 ( ภ.5)
  41 นายเชน             ชัยยัน 13403667 บภ.5.1(ฉช.) ผจก.บภ.5.1
  สำนัก ย.
  42 นายสุภณ           อุทัยทิศพิทักษ์ 12001070 ปปย.1 ผจก.ปย.
  43 น.ส.อำไพ          ทองเพ่งพิศ 13301015 จปย. ผจก.ปย.
  สำนัก ร.
  44 นางศรีสุดา         สินอวย 13300431 สรร. ผจก.รร.
  สายงาน ล..
  45 นางพรรษมน      บุญทรง 12701822 ขขล. ผจก.ขล.
  46 นางกมลลักษณ์    เกษมณี 12812372 จจล. ผจก.จล.
  47 น.ส.นลินภัสร์      เศวตวัชราวงศ์ 13404924 ขจล. ผจก.จล.
  48 น.ส.ศศิธร           จูสิงห์ 12206353 ขจล. ผจก.จล.
  49 นางอรอนงค์        ควรคิด 12702999 ขจล. ผจก.จล.
  50 นางอุทัย            ชัยบุญรัต 12813247 จจล. ผจก.จล.
  สำนัก ล.
  51 น.ส.กรณ์รวี         คำชู 13715810 ลกล. ผจก.กล.
  สำนัก ว.
  52 นายกุศลมงคล     สุวรรณกูฏ 12809363 กผว. ผจก.ผว.
  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท (ลษ)
  53 นายประจักษ์      อ่อนมะเริง 13827083 อลษ ผส.อลษ.
  ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รหัสพนักงาน ส่วนงาน ผู้บังคับบัญชา
    สายงาน ก.      
  1 นางชนิดาภา       กุลวานิช 13905205 สกก. ผจก.กก.
  2 นางภัทรานิษฐ์    วีระกิจบวรภัทร์ 13719426 สกก. ผจก.กก.
  3 นางสมสิริ          สุขศรีวงศ์ 12904264 ปภก.  รจญ.ก.
    สายงาน ข.      
  4 น.ส.ศรุดา          เทพประทุม 13415888 อนข. ผส.อนข.
    สายงาน ค.      
  5 นายกนกศักดิ์      ท่าวัง 11902714 ทค. รจญ.ค.
  6 นายบำรุง          เนียมสอาด 13604219 คทค. ผจก.ทค.
  7 นายสุวัติ           สนธิภักดี 14101137 กทค. ผจก.ทค.
    สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร (ลจ.)      
  8 นายทรงศักดิ์      แต่สุวรรณ 12714970 ปลจ. ผจก.ลจ.
  9 นางรุ่งทิวา         พานิช 13300102 สลจ. ผจก.ลจ.
  10 นายไพรัตน์       ประทีปสถาพรกุล 12813502 สปจ. ผจก.ปจ.
  11 นายธีระพนธ์      วิเศษสิงห์ 13501297 สปจ. ผจก.ปจ.
  12 นายปรัชญา       เปลี่ยนสมัย 13718866 สปจ. ผจก.ปจ.
  13 นายปัญจะ         กลัดสุวรรณ 13305885 สปจ. ผจก.ปจ.
  14 นายสมศักดิ์        มหาวิริโย 12511829 กจญ. (ชจญ.ส.2) กจญ.
    สายงาน ท.      
  15 นางกฤตยา         จิรจำเนียรกาล 13101934 ปยท.1.1 ผจก.ยท.1
  16 น.ส.ศิริพร           เปรมสมิทธ์ 13200681 ทยท.1.1 ผจก.ยท.1
  17 นายอวยพร         เชื้อพานิช 11603190 ทยท.1.1 ผจก.ยท.1
  18 นางธนกฤตา       หงษ์เจริญ 13303451 อนท. ผส.อนท.
  19 นายสุริยะ          วงษ์กระสันต์ 13304314 อนท. ผส.อนท.
    สายงาน น.      
  20 นายประพัทธ์       เงินงาม 13405356 จสน. ผจก.สน.
  21 นายรัชต์ภาคย์     โกสิทธิ์ 13301457 ทสน. ผจก.สน.
    ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1 ( น.1)      
  22 นางแก้วตา         ตยางคานนท์ 13200578 งชน.1 ผส.งชน.1
  23 นางวัชรีพร          วิทิตจรัสพงศ์ 13301712 บบน.1.1.2 ผจก.บน.1.1
  24 นายประเสริฐ      โอภาสรุ่งเรือง 13822994 ตบน.1.2 ผจก.บน.1.2
  25 นายวิทยา            สิทธาภา 13704362 อบน.1.2 ผส.อบน.1.2
    ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 2 ( น.2)      
  26 นางแก้วตา         สรจักรกิจ 13301469 สภน.2.2 ผจก.บน.2.2
  27 นางภลดา           ตรีวุฒินัน 13100475 สภน.2.2 ผจก.บน.2.2
  28 นางวิลาพร           อุ่นจิตร 13413632 สภน.2.2 ผจก.บน.2.2
  29 นางสุภาวดี           ปทุมานนท์ 14800761 สภน.2.2 ผจก.บน.2.2
  30 น.ส.อัจฉราพร       พันจัน 25300461 สภน.2.2 ผจก.บน.2.2
  31 นางสุนีย์              ชูศร 12506032 ขบน.2.2 ผจก.บน.2.2
    ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 3 ( น.3)      
  32 นายณพวิทย์       วีโรภาส 13515296 ตบน.3.1  ผจก.บน.3.1
    นายอำนวย          อ่อนชิต 12708167 ขบน.3.2 ผจก.บน.3.2
    ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 4 ( น.4)      
  33 นายฐิติศักดิ์        สรจักรกิจ 13301510 บบน.4.2.3 ผจก.บน.4.2
           
    สำนัก บ.      
  35 นายกฤษดา        เจริญทิพย์ 11301075 รรบ. ผจก.รบ.
  36 น.ส.นลดา          ถึงพิทักษ์     14000599 ขลบ. ผส.ขลบ.
  37 นายสิทธิชัย        วุฒิวรสิน 13605677 อปบ. ผส.อปบ.
  38 นางสมสกุล        นามแป้น 13805582 จกบ. ผส.กจบ.
  39 นายภมร            แซ่จอง 25400691 ทคบ.3 ผจก.คบ.
  40 นายยศพร          เสวก 14101149 ทคบ.2 ผจก.คบ.
    สำนัก ป.      
  41 นายจรัญ           พลเดช 13500980 ชบป. ผจก.บป.
  42 นายณรงค์          ศาสตร์ประเสริฐ 12503442 ทบป. ผจก.บป.
  43 นายนพรรณพ      นาคพลั้ง 12401054 ทบป. ผจก.บป.
  44 นายอุทัย            จงมีเสร็จ 55401081 สญป. ผจก.ญป.
    สายงาน พ.      
  45 นายนพพร           ภักตร์ผ่องศรี 13815886 ชบพ. ผจก.บพ.
  46 นายสนิท             ลมูลพันธ์ 13827829 ชบพ. ผจก.บพ.
  47 นายวีระ              คำอินทร์ 11802293 บบพ. ผจก.บพ.
  48 นางศุภานัณ         เย็นทรวง 13712787 อนพ. ผส.อนพ.
    สายงาน ภ.      
  49 นายฉลอง            ยุบล 13308956 สขภ. ผส.สขภ.
  50 นายสุชาติ            แตงเงิน 12604408 บบภ.1.2(สพ.) ผจก.บภ.1.2
  51 นายกิติศักดิ์          แสงสุข 13404570 บบภ.2.2(บร.) ผจก.บภ.2.2
  52 นายพีรวัส            รัตนพงษ์เพียร 12800175 บบภ.2.2(บร.) ผจก.บภ.2.2
    ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3 ( ภ.3)      
  53 นายประสพโชค     ภู่ประเสริฐ 13605336 รกภ.3 ผส.รกภ.3
  54 น.ส.สงค์ศิณี         บุญยนิตย์ 13810836 รกภ.3 ผส.รกภ.3
    ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 5 ( ภ.5)      
  55 นายนพชาติ          ภาสิริภักดี 12511855 อบภ.5.2 ผจก.บภ.5.2
  56 นายศรีศักดิ์           ศรัทธา 12704652 บบภ.5.2(รย.) ผจก.บภ.5.2
  57 นายอนันต์            นฤดีศรีอุทัย 13823946 บบภ.5.2(ชบ.) ผจก.บภ.5.2
    สำนัก ร.      
  58 นายอิทธิกรณ์       ไชยฮ้อย 12802876 ททร. ผจก.ทร.
  59 นายพีรพงศ์        อลังการกิตติเวชช์ 13300532 ปทร. ผจก.ทร.
    สายงาน ล.      
  60 น.ส.จริยา          วัชโรทัย 12508428 ขจล. ผจก.จล.
  61 นายสุพัฒน์         แตงเจริญ 11802837 ขจล. ผจก.จล.

  วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555


  โครงการเสวนา 
  “ TOT RVC & TOT USO เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

  เหตุผลความจำเป็น
              จากการที่ได้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ปี 2554 นับแต่เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีภารกิจหลักคือเป็นผู้ให้บริการลูกค้าและประชาชนให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง และอีกด้านหนึ่งก็สนับสนุนกิจการของรัฐในการบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภัย  โดยได้กำหนดเตรียมการรองรับสถานการณ์อุทกภัยไว้ 7 ขั้นตอน คือ การเตรียมความพร้อม, การป้องกันความเสียหาย, การแก้ไขความเสียหาย, การประสานงานระหว่างส่วนงานภายในและส่วนงานภายนอก, การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการสร้างภาพลักษณ์, การฟื้นฟูสถานการณ์หลังน้ำลดระดับ และ การรายงานผลการดำเนินงาน

  โดยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ทีโอที คือ จัดตั้ง ศปภ.ทีโอที หรือ      ศูนย์ช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัย ทีโอที ขึ้นซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง เมื่อ 9 ต.ค. 54 โดยมีภารกิจหลักคือ ป้องกันและสำรองระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้หน่ายงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องนั้น และภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งภารกิจคือ การช่วยเหลือ / บรรเทาทุกข์พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัวผู้ประสบภัย  ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออพยพเพื่อนพนักงานและครอบครัวจำนวน 97 ราย, จัดหา / แจกถุงยังชีพเพื่อนพนักงานผู้ประสบภัย จำนวน 1,380 ชุด, จัดหา / แจกน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 10,000 ลิตร, จัดหาเครื่องนอน ถุงนอน เครื่องใช้จำเป็นสำหรับพนักงานจำนวน 197 ชุด, จัดกิจกรรมครัวน้ำใจ ทีโอที เพื่อแจกจ่ายอาหาร ณ ศูนย์อพยพ จำนวน 9 ครั้ง และจัดกรรม ทีโอที ทำดีเพื่อพ่อ โดยร่วมกับพันธมิตรจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มวิทยุสมัครเล่น กสทช., กลุ่มอาสา สไมล์, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมทรัพยากรธรณี, มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง, มูลนิธิร่วมกตัญญู, ธนาคารกรุงเทพ สาขาทีโอที แจ้งวัฒนะ, ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่, ปตท., ช่อง 3 เป็นต้น

  เมื่อสิ้นสุดภารกิจ ศปภ.ทีโอที กลุ่มจิตอาสา จำนวนกว่า 50 คนได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรม ทีโอที อาสาช่วยผู้ประสบภัย TOT Rescue Volunteer Club : TOT RVC ขึ้น และได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งชมรม จาก กจญ. เมื่อ 8 มี.ค.55 นั้น  โดยปัจจุบันมีสมาชิกชมรมทั้งสิ้น 110 คน และกรรมการชมรมทุกท่านมีการประชุมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกเดือน ตลอดถึงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร, ด้านงบประมาณ, ด้านประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  ได้แก่  การจัดทำทะเบียนจิตอาสาตามทักษะและความพร้อมความสามารถ, การจัดส่งสมาชิกอบรมการใช้วิทยุสมัครเล่น, การช่วยชีวิตเบื้องต้น, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การทำผลิตภัณฑ์อนามัยเพื่อช่วยผู้ประสบภัย เช่น เจลล้างมือ สเปรย์ไล่แมลง,  การเข้าร่วมสัมมนา วันรับมือภัยพิบัติ 5-5-55 ร่วมกับ Thaiflood และเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เป็นต้น  และจากการเข้าร่วมดังกล่าวทำให้พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในภาวการณ์เสี่ยงต่อภัยพิบัติ ทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ วาตภัย, อุทกภัย, อัคคีภัย ซึ่งกรรมการชมรมได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ มาระยะหนึ่งแล้ว จึงได้มีฉันทามติให้จัดงาน เสวนา TOT RVC & TOT USO เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

  วัตถุประสงค์
  เพื่อส่งเสริมความสุขในชีวิตของพนักงานทั้งในด้านจิตใจ ร่างกาย  ดังนี้
  1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวเรื่องภัยพิบัติกับพนักงานลูกจ้าง ทีโอที
  2. เพื่อสร้างความตื่นตัวให้พนักงานลูกจ้าง ทีโอที ได้ตระหนักและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ (อุทกภัย)
  3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายภาครัฐเอกชน
  4. เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการของทีโอที ให้รองรับ/สนับสนุนกับความต้องการของเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติ
  5. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน / แผนที่มนุษย์ 
  6. เพื่อเผยแพร่กิจการและผลงานของงานบริการไร้สาย และบริการเพื่อสังคม (USO)
  7. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมชมรมทีโอที อาสาช่วยผู้ประสบภัย
  8. เพื่อเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานกับองค์กร 
  เป้าหมาย
              พนักงานทีโอที จำนวน 200 คนขึ้นไป รับรู้และตระหนักถึงภัยพิบัติ อุทกภัย

  กลุ่มเป้าหมาย
  1. พนักงาน บมจ.ทีโอที , ลูกจ้าง บมจ. ทีโอที  ในส่วนกลาง นครหลวง และภูมิภาค
  2. สมาชิกชมรม ทีโอที อาสาช่วยผู้ประสบภัย
  3. เครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ Thaiflood, กสทช., CAT, ไปรษณีย์ไทย, กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. พนักงานมีความรู้เกี่ยวเรื่องภัยพิบัติ
  2. พนักงานตระหนักและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ (อุทกภัย)
  3. ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและ มีสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายภาครัฐ, เอกชน
  4. ทีโอที สามารถให้บริการต่าง ๆ ได้ตรงกับความต้องการของเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติ
  5. องค์กรมีฐานข้อมูลพนักงาน แผนที่มนุษย์ เพื่อรองรับการอพยพ, เคลื่อนย้าย กรณีเกิดภัยพิบัติ
  6. ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานบริการไร้สาย และบริการเพื่อสังคม (USO)
  7. ภาพลักษณ์ที่ดีของชมรมทีโอที อาสาช่วยผู้ประสบภัย
  8. ปริมาณจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น ระดับความผูกพันของพนักงานกับองค์กรเพิ่มขึ้น และสังคมเข้มแข็งมากขึ้น
  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
  1. ชมรม ทีโอที อาสาช่วยผู้ประสบภัย TOT RVC
  2. สายงานบริการสื่อสารไร้สาย และบริการเพื่อสังคม

   การประเมินผลโครงการ
          วัดจากระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน โดยใช้แบบสอบถาม

  "TOT RVC & TOT USO เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ อุทกภัย"
  วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555
  เวลา 8.30 – 11.30 น.
  ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร  5 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ (TOT Stream)

  เวลา
  การดำเนินงาน
  8.30 น.
  - ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และรับประทานอาหารว่าง  
  - ชมกิจกรรมรณรงค์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ , ลงทะเบียน Haman Mapping 
  9.00 น.
  กล่าวรายงาน โดย กจญ.
  9.10 น.
  VDO นำเสนอ   เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
  9.15 น.
  พิธีเปิดงานเสวนา โดย รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  09.30 น.
  เสวนา TOT RVC & TOT USO เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดย
  -          รจญ.ก. (คุณทัศไนย เปียระบุตร)
  -          รจญ.ค. (คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล)
  -          Thaiflood (คุณปรเมศวร์ มินศิริ)
  -          ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์)
  11.00 น.
  ถาม-ตอบ ปัญหา ร่วมแสดงข้อคิดเห็น 
  11.15 น.
  ประกาศผล และมอบรางวัล ภาพถ่ายยอดเยี่ยม และรางวัลชมเชย
  11.30 น.
  ถ่ายภาพร่วมกัน และปิดงาน

  หมายเหตุ
  วันที่ 1 ตุลาคม 2555  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น  2  ขอเรียนเชิญสมาชิก
  จิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรม ทีโอที อาสาช่วยผู้ประสบภัย                 (กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมที่ TOTrvc1@tot.co.th ภายใน 20 ก.ย.55 เพื่อชมรมจะได้ทำบันทึกเชิญเข้าร่วมประชุมดังกล่าว)